Skip to content

[Introductie]

[0:00:00]

(Intromuziek)

Lana Bauwens: Welkom terug bij Heksen Dragen Sneakers, de podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Mijn naam is Lana Bauwens en ik ben jullie host.

[0:00:19]

Lana: Welkom terug lieve luisteraars. Vandaag gaan we het hebben over runen, en in deze aflevering mag je alvast verwachten dat ik verschillende Germaanse of Noorse woorden volledig verkeerd ga uitspreken (Lana lacht). Voor de rest ga ik heel hard mijn best doen, want dit is een aflevering op vraag van jullie, via onze stories op Instagram hebben jullie massaal gestemd om over dit onderwerp een aflevering te maken. Supertof. Jij vraagt, wij draaien, dus ik ben heel enthousiast om het vandaag te hebben over deze mysterieuze tekens, zou ik zeggen.

Nu, ik ben totaal geen expert op vlak van runen, maar ik heb er wel een ontzettende passie voor. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door die mysterieuze tekens, en ik voel er op een bepaalde manier wel affiniteit mee. De voorbije weken heb ik mij dus ondergedompeld in de wereld van de runen. Ik moet zeggen dat mijn passie alleen nog maar gegroeid is, dus ik ben superblij dat ik er vandaag eigenlijk over mag vertellen.

En we gaan eigenlijk beginnen met een beetje de geschiedenis in te duiken. We gaan ook nog kijken van wat runes precies zijn en hoe dat je ze kan toepassen, en waarom je ze zou gebruiken. Maar ik vind het ook belangrijk om efkes dat deeltje geschiedenis mee te geven. Want de voornaamste reden waarom ik eigenlijk zo zot ben van die runen, is omdat het eigenlijk deel uitmaakt van ons spiritueel erfgoed. Het is een van de weinige overblijfsels van wat er oorspronkelijk hier als spirituele beleving was in onze streken. En ik koester dat ontzettend hard.

[0:02:22]

Om je een beetje een idee te geven van hoe dat dat eraan toeging… Ons land maakte deel uit van Gallië, ik moet dan altijd denken aan Asterix en Obelix als ik Gallië zeg. Eigenlijk, alle inwoners van België, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Engeland enzo, we kunnen die eigenlijk allemaal onder de noemer van de Kelten gaan plaatsen. Ik weet dat er waarschijnlijk historici op dit moment (Lana lacht) gaan protesteren als ik dat zo noem, maar ik vind dat gemakkelijker om op die manier daarover na te denken. En hoewel dat dat eigenlijk een overkoepelende term is die Kelten, moet je dat gaan zien als dat dat allemaal kleine clans of tribes, kleine gemeenschappen waren, met elk hun leider en ook elk hun spirituele beleving.

Dus het was niet zo toen dat er eigenlijk een overkoepelende spirituele beleving was, zoals we dat vandaag kennen. Dat was niet georganiseerd, er waren ook geen dogma’s ofzo. Eigenlijk, iedere clan of iedere tribe had zo zijn eigen manier om spiritualiteit te gaan beleven. We weten allemaal door de opkomst van de Katholieke Kerk dat daar verandering in gekomen is. Ze zijn eigenlijk begonnen met Europa te gaan veroveren, en ook te gaan verenigen onder dan het christendom.

We kunnen het niet onder stoelen of banken steken: door die invloed van de Katholieke Kerk is er zeer veel verloren gegaan van die rijke spirituele kennis die er eigenlijk aanwezig was. Die wordt eigenlijk omschreven als Pagan. Pagan is hetgene wat vóór de Katholieke Kerk kwam, en ik gebruik die term niet zo graag, waarom? Omdat dat eigenlijk het woord is voor boeren, da’s eigenlijk een beetje een term die neerkijkt op die spirituele beleving die er toen was, en daarom heb ik het meer over ‘de Keltische spirituele cultuur’.

[0:04:47]

Zoals ik al zei, veel van die oorspronkelijke cultuur is eigenlijk verloren gegaan door die religieuze stromingen die vanuit het Midden-Oosten kwamen en ook wel vanuit het Middellandse Zeegebied. Waaronder dus ook een deel die runen, maar die zijn dus eigenlijk nog hetgene wat we nog over hebben. Wat eigenlijk een beetje verwonderlijk is, want runen werden vooral gebruikt om op goud te gaan aanbrengen, en uiteraard, goud is vergankelijk, dat is niet iets dat blijvend is. Maar het is eigenlijk de vormen van waarin ze het op staal gedaan hebben, op metaal, op zwaarden dat teruggevonden zijn, waardoor we er nu nog kennis van hebben.

Maar ook uit steen, steen gebeiteld. Dat zijn eigenlijk de eerste voorbeelden die we hebben in de geschiedenis van die runen. En da’s eigenlijk de enigste reden waarom we vandaag de dag weten dat ze werden gebruikt, of toch zeker dat ze in die tijd al werden gebruikt. Hoewel dat we runen in eerste instantie vaak gaan koppelen aan Noren, waren ze wel degelijk over volledig Noord-Europa gebruikt.

Er zijn er teruggevonden in Duitsland, in Frankrijk, in Engeland. Dus het is ook echt wel iets dat bij ons werd gebruikt, ook al is het enorm gelinkt aan de Noorse mythologie. Maar je mag dat niet zo vast zien. De Noorse mythologie, daar hebben we gewoon nog heel veel informatie over. Voor een groot stuk ook omdat die Noorse gebieden de laatste waren die werden veroverd door dat christendom. Maar je moet dat echt zien als dat die Noorse mythologie en andere vorm ook hier – met ‘hier’ bedoel ik dan België en onze streken – dat dat ook hier van toepassing was. Dus het is niet louter Noors, het is wel degelijk iets heel lokaal.

[0:06:50]

Nu, er waren wel variaties binnen die runen. Dus als je een aantal tekens hebt die gebruikt werden, ga je wel merken dat er – als ze er teruggevonden hebben – dat er kleine variaties inzitten hoe dat ze werden neergeschreven. Maar sowieso weten we eigenlijk niet zo superveel over hun betekenis, en hun gebruik. We hebben enkel de tekens waar we een beetje op kunnen voortgaan. Als we dat gaan vergelijken met bijvoorbeeld tarot, omdat, runen kunnen op dezelfde manier gebruikt worden als tarot, dan is tarot eigenlijk een pak minder oud.

Tarot is vanuit de vijftiende eeuw, en ook tarot – alhoewel dat ik dat super vind, dat ik dat heel graag gebruik – het komt vanuit Italië en da’s een klein beetje minder ons eigen cultureel erfgoed. Er zit ook Aziatische invloeden in tarot, dus ergens ben ik eigenlijk wel trots op die runen, omdat er echt wel een link is met onze voorouders. En dat maakt het voor mij persoonlijk allemaal iets meer leuk denk ik dan. Op zich maakt dat uiteraard niet zo superveel uit waar die runen vandaag komen, da’s een beetje met alles wat gaat over spiritualiteit dat je gebruikt uit andere culturen.

Eigenlijk is het gewoon de bedoeling dat je er met respect mee omgaat, en dat je zelf er affiniteit mee voelt. Maar zoals ik al zei, ergens voel ik dat ik daar iets meer connectie mee heb nu dat ik dat weet. En hoewel dat runen eigenlijk deel uitmaken van een specifieke taal en een specifieke cultuur, en ook gelinkt zijn aan een specifieke mythologie, zijn ze eigenlijk super universeel. Waarom? Omdat ze zich niet echt beperken tot een bepaalde taal. Een keer dat je weet wat de betekenis is achter een teken, kan je om het even waar dat je in de wereld zit die gaan gebruiken en daar beroep op doen. Dus op een bepaalde manier zijn runen ook heel toegankelijk en heel verbindend.

[0:09:12]

Ik heb hier al verschillende keren (Lana lacht) gezegd van ’tekens’, maar wat is dat nu precies die runen? Zoals ik al zei, het zijn oude tekens, maar echt wel héél oude tekens. Het eerste volledige set aan runen, dus je moet een beetje vergelijken met een alfabet. Dus alle tekens die gebruikt werden volledig samen werd teruggevonden, en wordt gedateerd op ongeveer het jaar 150. Ik vind dat fascinerend om u voor te stellen dat die dingen dat overleefd hebben. 

De oudste vondsten dateren uit Denemarken en Noord-Duitsland, zoals ik zei, heel vaak werden ze gebruikt voor op zwaarden en werd er in steen gegraveerd. Maar er zijn ook dingen teruggevonden zoals kammen en juwelen, die kwamen dan uit een graf van vrouwen. Daar werden dus ook runen op aangebracht. Dus ’t is niet louter en alleen wapens of dergelijke meer, maar dus ook heel kleine gebruiksvoorwerpen, daar werden runen op aangebracht. 

Ik vind dat op zich ook wel opmerkelijk. Enerzijds werden die tekens… De set van dat alfabet werd gebruikt enerzijds voor dingen te communiceren, maar eigenlijk in zijn initiële vorm zijn het spirituele tekens. Er bestaat daar discussie over, ik ga dat al zeggen, maar ik vind het logischer om te denken dat ze initieel een spirituele betekenis hadden, omdat ze echt wel op redelijk wat objecten werden teruggevonden. Heel veel mensen konden in die tijd gewoon niet lezen en schrijven, dus we gaan ervan uit dat eigenlijk zo’n symbool werd gebruikt in een spirituele context. De reden waarom we dat nóg denken is omdat er bepaalde objecten werden teruggevonden met drie runentekens op die geen woord vormen. Da’s heel vreemd, da’s gelijk zo wat random letters dan. En die werden dan drie keren herhaald. 

[0:11:28]

Een beetje zoals een toverspreuk, want in de Keltische cultuur heb je dat alles in drievoud komt. Da’s heel typerend dat je dan drie runen uitkiest en die drie keren gaat herhalen om die kracht van die tekens op dat object te gaan zetten. En zo zijn er heel veel voorbeelden waarbij je eigenlijk niet die runen kunt gebruiken zoals dat ze een woord vormen, maar dat ze dus eigenlijk aangeven van dat daar iets meer achterzit.

Als we dan gaan kijken van ‘waar komen die runen dan?’, die zijn er niet zomaar gekomen (Lana zucht). Dat hangt er ook een beetje vanaf hoe je dat gaat gaan bekijken. Als we gaan naar een spirituele uitleg, dan kan je – als je de aflevering over de archetypes hebt geluisterd, dan ga je al wat weten wat ik ermee bedoel – dat het eigenlijk een manifestatie is van een spirituele energie van een archetype. Als we het hebben over archetypes, dan zijn dat beelden of bepaalde eigenschappen die vorm krijgen en die er altijd al zijn geweest, die overal te vinden zijn en het zijn altijd die die terugkomen.

Eigenlijk moet je gaan zien dat die runen een fysieke voorstelling zijn, de eerste oorspronkelijke fysieke voorstelling van die archetypes, van die energieën, beelden, hoe je het ook wil gaan omschrijven, die er altijd al zijn geweest. Dus een spirituele manifestatie daarvan. Anderen zeggen dat de oorsprong – als je dan naar meer puur geschiedkundig gaat kijken – oorsprong in Noord-Italië ligt, Etruskische oorsprong. We gaan waarschijnlijk nooit honderd procent weten vanwaar die runen komen. Ik vermoed dat het een beetje… Er was heel veel handelsroute en heel veel invloeden van verschillende stammen enzo, en dat ze eigenlijk een beetje tot stand zijn gekomen door verschillende invloeden, dat het niet louter en alleen één iets gaat geweest zijn, maar dat ze alles samen gewoon gecreëerd geweest zijn doorheen de tijd. 

[0:13:58]

Wat ook interessant is, is dat er een paar symbolen zijn die je ook al in het bronzen tijdperk – dan gaan we duizend tot drieduizend jaar terug voor onze tijdrekening – dat daar ook al bepaalde runen zijn, bepaalde tekeningen zijn die terugkomen en die je ook terugziet in de runen die we vandaag de dag gebruiken. Die discussie over wat geschiedkundigen, wat louter geschiedkundig correct is of wat de spirituele uitleg is… Je kunt dat een klein beetje vergelijken met het spanningsveld tussen de astronomie en de astrologie.

Astronomie is de wetenschap van naar de sterren te kijken, astrologie is de spirituele variant daarvan. Dus bij runen kun je dat ook echt wel zo gaan bekijken van, je kunt dat puur geschiedkundig gaan nagaan van wat dat allemaal betekent en hoe dat in elkaar zit. Of je kunt ervoor kiezen om het op een spirituele manier te benaderen. En uiteraard, je bent bij Heksen Dragen Sneakers, dat is ook hoe we het gaan doen.

Want in de Germaanse taal betekent rune eigenlijk ‘geheim’. Het is iets dat heel mysterieus is, dus op zich in de naam alleen al vind ik dat je die link al terugvindt met dat spirituele. Wat ook interessant is, is omdat dat heel vaak werd gebruikt op hout, zijn de lijnen enkel verticaal en diagonaal. Dus er waren geen horizontale lijnen, waarom? Omdat het veel moeilijker was om een rechte lijn te kerven in hout tegen de nerf in. Dus da’s een klein weetje dat ik dan weer super fascinerend vind. Eén keer dat je dat weet, kan je dat niet meer ontzien. Maar dat helpt ook wel om u de rune te leren kennen als je weet van: “Het is enkel verticale en diagonale lijnen.”

[0:16:04]

Zoals ik al zei, die archetypes zitten daarin. Ze worden gevormd vanuit onze innerlijke wereld en de manier waarop je die rune eigenlijk gaat gebruiken is een beetje door connectie te maken met een bepaalde energie dat je wilt. Ik vind dat de beste manier om te gaan omschrijven. Sommige zeggen ook van: “Het is eigenlijk de taal en de symbolen van de goden die ons werden gegeven als een soort van gif, da’s een soort van geschenk van de goden.” Die runen proberen eigenlijk heel moeilijke, heel brede concepten te vatten in één symbool, en in die tijd werd dat geloofd van dat dat een geschenk was van de goden.

Als moderne mens gaan we daar misschien wat meer vanaf stappen, alhoewel dat dat niet hoeft. Maar ik begrijp wel dat dat voor sommige mensen zoiets is van: “Goh ja, zeg.” Maar dan nog kunnen we gewoon die runen bekijken als één symbool om iets heel filosofisch en een moeilijk concept eigenlijk in één symbool te gaan steken en te gaan uitleggen of daarmee naar boven te gaan brengen. Dus het hangt ervan af hoe je er wil naar gaan kijken, maar dat is eigenlijk in essentie wat een rune gaat gaan doen.

Een gedicht van de Vikingen Hávámal genaamd, ik weet echt niet of ik dat goed uitspreek (Lana lacht), vermeldt voor de eerste keer de runen. Daarin wordt eigenlijk vermeld dat het de kracht heeft om de doden terug op te wekken. Het zou volgens het gedicht de god Odin zijn die de spreuk zegt, en er zijn veel indicaties van het eerste gebruik van runes, vooral dat was eigenlijk een soort van spreuk, een toverspreuk. Ik had al gezegd van dat dat werd gebruikt door er drie aan elkaar te koppelen en dat dan een paar keer te zeggen. Dus dat doet een beetje denken aan een toverspreuk. Dus ook daar, dat is ter inspiratie, ik zeg niet dat dat per se zo hoeft te zijn, dat je dat per se zo hoeft te gebruiken. Maar ik vind het wel een mooie manier om met die rune om te gaan.

[0:18:51]

Het probleem is dat, zoals ik al zei, er heel veel verloren gegaan is, en dat we dus ook niet goed weten hoe dat die spreuken dan precies werden gebruikt. Dus we zien wel van oké, dit ziet er een beetje uit als een spreuk. Maar waarom dat ze dan net daarom en dat er dan een ritueel bij kwam kijken of al die informatie, dat is eigenlijk allemaal verloren gegaan. Je zou kunnen denken van: “Ah ja, da’s jammer. Zijn we dat dan wel juist aan het doen, is dat dan wel goed?” Maar eigenlijk is dat net iets wat superleuk is aan die rune, omdat, doordat er geen handboek is kunnen we daar eigenlijk een klein beetje ons eigen ding mee gaan doen.

Het geeft ons ontzettend veel vrijheid om te kiezen hoe we die runen gaan interpreteren, hoe we dat in ons leven gaan gebruiken en wat we daar specifiek mee gaan doen. Ik weet ook dat die tekens er super eenvoudig uitzien, waardoor dat… Ik wou daar al een beetje naar verwijzen door dat woord Pagan te gaan uitleggen, soms hebben we neiging om naar die oudere culturen te gaan neerkijken, want die waren nog niet zo ontwikkeld en het is zo een beetje neerbuigend de manier waarop we soms gaan kijken naar zo wat oudere culturen.

Maar als je dat gaat gaan bekijken, is dat echt wel ingenieus en een bijzonder systeem dat ze hebben beseft van kijk: “Als we willen bepaalde dingen communiceren, spirituele dingen willen communiceren, dan kan dat aan de hand van eenvoudige behapbare tekens en symbolen.” En als je daar efkes bij blijft stilstaan, dat is echt wel de essentie en de schoonheid van die runen, is dat het bepaalde dingen kan vatten in één klein symbool. Ik wil dat je heel goed beseft hoeveel kracht, hoeveel energie dat er zit in zo één klein teken, en dat dat net hetgene is wat dat systeem zo bijzonder maakt.

[0:21:14]

Ze mogen er ook eenvoudig uitzien, maar eigenlijk is het een heel gesofisticeerd systeem. Onderzoekers hebben runen al geanalyseerd, en die merkten ook wel dat er opvallende mathematische symmetrie inzit, denk à la Pythagoras enzo. En de runen tonen ook gelijkenissen met een oud Taoïstisch Ba Gua systeem. Dus, het is niet omdat ze er simpel uitzien dat er niet ontzettend veel achter zit. Er zijn ook verschillende runesystemen, wij gaan het hier hebben over de Futhark, dat zijn vierentwintig tekens, een klein beetje vergelijkbaar met ons alfabet, alhoewel dat niet alles van onze letters in de runesysteem zit.

De oude Futhark, de Futhark, dat woord… zijn eigenlijk de zes eerste teken van het systeem. De TH is in de runen één teken. Je hebt ook de jonge Futhark, dat is zestien tekens. Je hebt nog andere systemen ook die heel gelijkaardig zijn met gewoon simpele kleine variaties. Ik gebruik vooral het systeem van de vierentwintig tekens en zoals ik al zei: ze hebben allemaal een klank, maar hun waarde zit eigenlijk niet in het omzetten van woorden. Er zijn wel geschriften later gevonden, waarbij dat de runen worden gebruikt als een alfabet om dingen te schrijven, dat wel.

Maar het is niet zo dat je echt zo woorden gaat gaan vormen. Bijvoorbeeld: je zou kunnen denken van: “Ik wil bescherming oproepen.” Dan is het niet de bedoeling dat je de rune gebruikt en het woord ‘bescherming’ gaat gaan spellen, dat is niet de bedoeling. Er is een rune, er zijn er een paar met verschillende nuances, maar er is een rune die je gaat gaan gebruiken die betekent ‘bescherming’, en dan heb je gewoon dat ene symbool nodig.

[0:23:22]

Het is natuurlijk wel leuk – ik heb dat uiteraard ook gedaan – om eens te gaan checken welke runes dat er overeenkomen bijvoorbeeld met je naam en wat je dan precies krijgt van uitleg en wat er allemaal achter de tekens in je naam zit. Dus dat kan je wel doen. Maar op spiritueel vlak is het niet de bedoeling om met de runes te gaan schrijven. Zoals ik al zei, mag je niet onderschatten wat voor kracht dat die runen hebben. Het is een fysieke voorstelling van een energetische kracht, en je kunt dat vergelijken met tarotkaarten, je kunt het ook vergelijken met de archetypes.

Maar de runen zijn eigenlijk heel neutraal. Als je een archetype gaat gaan opwekken, als je daar met uw aandacht naartoe gaat, dan heb je zowel al een soort van subjectiviteit die daarin sluipt. Hetzelfde met tarotkaarten, als je naar een bepaalde tekening gaat gaan kijken, dan ga je daar al een bepaalde visie op gaan plakken. Buiten een rune is veel meer neutraal, en gaat u veel meer toestaan om uw eigen gevoel daarin te leggen. Dit gaat nu heel raar klinken, maar ik stel mij dat altijd voor als ik een bepaalde rune gebruik – als ik er bijvoorbeeld eentje uitkies omdat die rune hetgene is wat ik wil dat er gebeurt – dan is dat gelijk alsof ik een knop indruk, en dat ik eigenlijk direct die energie kan gaan voelen.

Een ander voorbeeld, da’s dan meer voor de Marvelfans. Dr. Strange die doet bepaalde handelingen met zijn handen om een bepaalde kracht te gaan oproepen. Als je dan bijvoorbeeld zo een rune gaat gaan tekenen, dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het doen, dan ben je een bepaalde handeling aan het uitvoeren om connectie te maken met die energie, als je nood hebt aan bescherming bijvoorbeeld dan gebruik je de Algiz of de Z-rune. Je kunt dat eigenlijk zien als een soort van ondersteuning bij hetgene wat je probeert te manifesteren.

[0:25:51]

Je kan runen gebruiken om ergens op te schrijven, om te tekenen, te verven, te kerven, zoals dat ze vroeger deden. Leuk om misschien mee te geven, het is een beetje raar, er bestaat ook runic yoga. Dat wil eigenlijk zeggen dat je met uw lichaam gaat gaan uitbeelden, de runentekens met uw lichaam gaat gaan uitbeelden. Een beetje vreemd wel, maar het kan tof zijn. Je kan ook runen gaan visualiseren. Wat ook wel leuk is om te beseffen, is dat vroeger in oude tijden was eigenlijk iedereen zijn eigen priester. Spiritualiteit werd gewoon beleefd zoals dat goed voelde voor de persoon zelf. Je had wel mensen die spiritueel advies gaven, of waarbij je terecht kon.

Maar da’s eigenlijk een heel individuele beleving. Het is pas met de opkomst van kerken enzo en meer georganiseerd, dat dat daar een beetje uit verdwenen is. Maar de runen die zorgen er eigenlijk voor dat je geen priester, priesteres nodig hebt om contact te maken met spirituele energieën. Runen zorgden er eigenlijk voor dat je het allemaal zelf kan doen, dat je het zelf kan oproepen, dat je het zelf kan opwekken. Dat je zelf tot die connectie kan komen. En da’s eigenlijk een beetje de filosofie achter die runen: dat je eigenlijk in directe communicatie staat met de goden, met het spirituele, met het universum.

Eén van de boeken die ik las om mij daarin te verdiepen die heet Futhark, a handbook of rune magic. Gaan we uiteraard ook linken in de shownotes. Het is een oud boek, het is soms een beetje moeilijk om te lezen, maar er zit heel veel essentiële informatie in. En de schrijver van het boek Edred Thorsson die moedigt aan voor iedereen om hun eigen betekenis eigenlijk te gaan geven aan runen en eigen interpretatie eraan te geven door eventueel te gaan mediteren.

[0:28:07]

Ik ga sebiet wat meer uitleg geven over bepaalde runes, dus niet dat dat vast staat, dat dat alleen maar dat kan zijn. Je kunt echt wel zelf gaan ondervinden wat die tekens bij u opwekken, wat dat voor u betekent, hoe dat jij dat gaat gaan gebruiken. Er is geen goede of slechte manier bij het gebruik van runen.

Er zijn drie aspecten aan runen. Je hebt enerzijds de vorm, dus het teken zelf. Dan heb je daarachter het idee of het filosofisch concept waarvoor dat het staat. En dan heb je ook nog een overeenstemmend cijfer. Er is een bepaalde volgorde in de runen, en dat cijfer wordt ook gebruikt, net een beetje zoals bij tarot dat je enerzijds de naam hebt van de kaart, het beeld van de kaart en dan ook het nummer. Dat heb je eigenlijk ook op dezelfde manier bij runen. Ik ga ze niet allemaal overlopen, want het zijn er dus vierentwintig. Het zou een beetje saai zijn, moest ik hier gewoon (Lana lacht) allemaal zitten afratelen.

Maar ik wil er wel een paar aanhalen om te illustreren hoe runen precies werken enzo. Maar het volledige overzicht van alle vierentwintig runen met uitleg en ook referenties naar tarot en sterrenbeelden of planeten, dat kun je downloaden via onze website. We hebben daar een heel tof boekje van gemaakt, de link daarvoor kan je terugvinden op onze shownotes. Dat vind je terug op www.heksendragensneakers.be. Dus ga zeker een kijkje nemen, dan heb je het volledige overzicht van alle vierentwintig de runen.

Zoals ik al zei, ga ik er een paar aanhalen zodat je een beetje meer inzicht krijgt in hoe krachtig dat is, en hoe interessant dat wel niet is.

[0:30:00]

De eerste is de F-rune en die heet Fehu. En Fehu wil eigenlijk zeggen vee of rijkdom. Dat is de rune voor beweging. Waarom? Omdat Fehu dat betekende vroeger vee. En wat was er uw rijkdom in die oude tijden, dat was het vee dat je had. Dat vee dat beweegde. Dus je moet het zien als een soort van bewegende rijkdom. Vandaar ook die beweging en expansie, dat is heel belangrijk in die runen, van dat het een niet iets vaststaand is. Het is een vloeiende vorm van transacties. Uiteraard, vroeger was dat vee. Dat is dan vervangen geweest door geld.

En het interessante is, is dat er dus nog steeds een link is tussen het woord Fehu – wat vee betekent – en het Engelse woord fee, wat voor vergoeding staat. Dus soms is het eigenlijk leuk om die linken te gaan leggen tussen die woorden en die betekenissen. Fehu kan je gaan bekijken als de rune voor de financiële manifestatie en abundance. Het wordt geconnecteerd met een energetische flow van succes, en het is wat er noodzakelijk is in de wereld voor creatie. Maar het heeft ook wel een kantje van verwoesting, uiteraard, als het niet in balans is kan Fehu-energie heel verwoestend zijn.

De rune wordt ook gelinkt aan de vruchtbaarheid. Ja, vruchtbaarheid die zorgt voor expansie van de rijkdom. Vruchtbaarheid van het land bijvoorbeeld, als je zaait dan groeide er iets aan, dan werd er iets gecreëerd waardoor je meer rijkdom had. Dus je moet het echt zien als een vorm van… Als je zaadjes – om het even wat, niet letterlijk, maar om het even wat je zaait – als je daar dan arbeid insteekt, dan gaat er een expansie zijn en ga je financiële rijkdom krijgen.

Fehu wordt ook gezien als een cyclus van beweging, van het leven: geboorte, leven, dood, reïncarnatie. Dus het staat ook symbool voor de cyclus van het leven, maar vooral terug weer dat vee, die beweging van het leven, van iets dat groeit, iets dat evolueert, iets dat uiteindelijk dan terug weer doodgaat.

[0:32:37]

Dat was de eerste, dus nummer 1. Dan nummer 10: de N-rune, wou ik ook nog eventjes aanhalen. Dat is Naudhiz. Oh nee, dat is echt… (Lana lacht) In mijn hoofd klinkt het beter dan als ik het uitspreek (Lana lacht). Naudhiz denk ik dus. Dus Naudhiz betekent nood. Het gaat over noden hebben, over noodzaak, over iets vurig willen, maar langs de andere kant ook over een noodsituatie waar je van verlost wordt. Dus als je nadenkt over het woord noden hebben, of in nood zijn, daar komt heel veel bij kijken. Het is niet een eenvoudig concept.

Dus waarvoor staat die rune nu? Die staat eigenlijk voor de weerstand die je voelt wanneer dat je iets wilt bereiken. We weten allemaal als we bepaalde dromen hebben, dat we zeker aan het begin van die dromen weerstand voelen. We zijn niet zeker dat het gaat lukken, we hebben angst… Je moet u daarover zetten, en dat blijft continu zo tot wanneer je uw droom bereikt, dat er een bepaalde weerstand gaat voelen, iets wat u tegenhoudt. En da’s het concept van die rune, dat je eigenlijk door die weerstand te voelen, dat dat de momenten zijn waarop je gaat groeien, dat dat de momenten zijn waarop dat je uw lot gaat gaan vervullen.

Noden dat gaat over verlangens. Verlangens is hetgene wat uw dromen voedt, maar dat kan ook omslaan naar dan weer een negatief kantje waarbij dat je eigenlijk constant bezig bent met enkel en alleen die verlangens, waardoor dat er uiteindelijk niks vervuld wordt. Dus bij elke rune zit er ook een vorm van spanning tussen de uitersten die uit balans kunnen gaan, en dat je eigenlijk in de balans moet blijven van hetgene waar die rune voor staat.

Een zinnetje dat daar bij paste bij die energie is: Use thy destiny, do not strive against it. Dus een deel ook aanvaarden dat je bepaalde weerstand gaat voelen op uw pad naar het verwezenlijken van uw lot of uw droom. Hier werd er ook iets seksueel aan gelinkt, vooral in Ijsland werd dat gebruikt, omdat je zit met die nood, met dat verlangen. Dus dat heeft ook wel een seksuele indicatie, en dat werd gebruikt in de liefdesmagie om een partner bijvoorbeeld aan te trekken.

Dus hiermee kun je duidelijk zien dat zo een rune een bepaalde filosofische visie heeft, maar dat die kan gebruikt worden op verschillende aspecten in het leven. Dus het is niet alleen: “Ah ja, dat gaat louter over liefdesvlak.” Nee nee, dat gaat over het idee van nood hebben aan een bepaald iets, en kijken hoe bepaalde dingen kunnen overwinnen om die nood te gaan vervullen.

[0:35:57]

De volgende is de Gebo, de G-rune, dat betekent geschenk. Gebo is eigenlijk iets dat wordt aangereikt, iets dat je krijgt, zowel in de vorm van talenten als in de vorm van materiële geschenken. De G-rune verwijst ook naar vrijgevigheid, positieve sociale connecties, als je iets geeft, mensen vinden dat leuk, dus dan heb je goede connecties met de mensen rondom u.

De rune is ook gelinkt aan het huwelijk, en da’s waarom ik het interessant vond om deze ook nog even de vermelden. In de zin van dat je eigenlijk aan elkaar geeft als je trouwt. Dus dat concept van een geschenk van aan elkaar te geven. In het huwelijk wordt dat gelinkt ook weer aan seks en die uitwisseling van die energie zorgt ervoor dat je de gift hebt, het geschenk hebt van dat je uiteindelijk… In de tijd was het heel belangrijk dat je dan een kind kreeg, want dat was het geschenk dan op dat moment. Hier wordt die rune gelinkt aan het huwelijk in de zin van dat daar een geschenk uitkomt.

[0:37:28]

Dan heb je de rune E, Ehwahz, en dat betekent paard. En ook dat heeft te maken met het huwelijk. En om u een beetje een idee te geven van hoe verschillend die kijk daarop is… Dus die Ehwahz rune die staat eigenlijk voor het paard. En het paard in oude tijden was super belangrijk voor de mens, want het was de enigste manier van transport, en dat was de enigste manier waarop je ook vooruit ging. Dat was eigenlijk een symbool voor positieve verandering.

Nu, als we dat gaan toepassen op het huwelijk… Eigenlijk om een goede paardrijder te zijn (Lana lacht) – het is een vreemde zin, maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel – moest je eigenlijk één worden met uw paard. Dus die rune die gaat ook over de connectie tussen dat dier en die mens, en de manieren waarop dat die één worden om ergens iets te bereiken. Die dualiteit van enerzijds mens en dier. Als we dan gaan naar die dualiteit in het huwelijk, gaat dat over de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Dus niet zozeer over gender, maar meer de vorm van energie die er binnen een huwelijk is.

Dus enerzijds die dualiteit, maar anderzijds het mooie moment waarop een huwelijk één wordt, waarbij die dualiteit eigenlijk gaat gaan versmelten om één geheel te vormen. En daarom wordt ook deze rune gelinkt aan de tarotkaart van de geliefde. Dus die twee runes hebben eigenlijke alle twee een link met dat huwelijk, maar gaan dat op een volledig andere manier gaan benaderen. En da’s ook echt wel de complexiteit van die runes, dat ze u bepaalde inzichten geven over echt wel om het even welk onderwerp, elke rune die je trekt of die je toepast, die gaat u op een andere manier dat thema laten benaderen.

[0:39:35]

En ten slotte wil ik ook nog eventjes het hebben over de W-rune, of Wunjo denk ik dat je het uitspreekt. En dat is de rune die heel hard toepasbaar is om mij. En ik had het eigenlijk totaal nog niet door, ik was al enthousiast over de runen nog voor ik doorhad dat het gelinkt werd aan sterrenbeeld Leeuw en de tarotkaart Kracht, wat mijn sterrenbeeld is en ook mijn tarotkaart. Maar de reden waarom ik dat zo een interessante rune vind, is: enerzijds wil dat zeggen plezier. Het gaat over een heel positieve energie, heel fantastische runen.

Het wordt ook gelinkt aan de zon, ’t is een heel mooie energie. Maar het staat ook voor vlag of clan. En ik had zoiets van: “Ja, eigenlijk is dat wel super toepasbaar op mij.” Waarom? Ik ben een Leeuw, ik hou van entertainment, ik hou van plezier maken, ik hou van joy. Maar voor mij is de kracht van community ook super belangrijk. En eigenlijk door terug te gaan kijken naar die runen en door een beetje te lezen over die cultuur en die geschiedenis, besef ik nu pas van, een clan of een tribe, in die tijd dat betekende veiligheid en bescherming.

Dat was echt super belangrijk. En het was ook heel belangrijk om joy te voelen, om plezier te maken. Het was zeer belangrijk om harmonie te hebben binnen die clan. Da’s eigenlijk een schril contrast met hoe wij vandaag de dag leven. Wij zijn enorm bezig met het individu, en met individuele belangen. Terwijl, vroeger stond het belang van de clan stond op de eerste plaats. Ik heb ook een enorme fascinatie voor Schotse clans en de geschiedenis. Mensen die vonden dat gewoon normaal dat je… het belang van de clan voor uw eigen belang ging gaan stellen. En ik zeg absoluut niet dat we daar naar terug moeten, want daar waren ook heel veel problemen mee (Lana lacht).

Maar wij kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen dat we iets zouden opgeven van onszelf voor een groter geheel. Ik ga niet zeggen dat ik mij geen Belg voel, of geen Gentenaar. Maar als je mij zou vragen om daar van mijn persoon iets voor op te geven, dan zou ik dat nooit doen. En toch zit er schoonheid in die community, in die verbinding, geeft ons dat effectief ook een vorm van bescherming en veiligheid die we misschien nu vandaag de dag een beetje missen. En wanneer ik echt naar die runen ging gaan kijken, naar dat belang van samen te horen, ja ik miste dat wel wat.

[0:42:43]

Het heeft mij echt wel doen nadenken daarover. Ik vind het ook enorm mooi dat het zo passend is bij mij, want uiteindelijk is dat wat ik met Heksen Dragen Sneakers ook wil doen, is echt wel proberen om die energie van die tribe, van die clan, terug te gaan opzoeken op andere manieren dan uiteraard bloedverwant zijn, of locatie ofzo. Maar dan eerder een connectie doorheen het spirituele, da’s wel iets dat super belangrijk voor mij is.

Dus daaraan zie je dat eigenlijk die concepten niet gebonden zijn aan tijd, en dat ze vandaag de dag ook nog altijd kunnen gebruikt worden om u uit te dagen om bepaalde dingen naar boven te brengen.

Nu gaan we het wat concreter maken: op welke manier kan je dat allemaal gebruiken? En da’s ook echt superleuk, want je kan heel veel dingen gaan doen omdat we niet 100% zeker weten hoe ze vroeger gebruikt werden, kunnen we een beetje creatief gaan zijn. Dus ik zou zeggen: leef er u vooral mee uit.

[0:43:45]

Een eerste manier is door ermee te gaan mediteren, je kan dan runen gaan uitkiezen waar je je tot aangetrokken voelt, of je kan echt specifiek op zoek gaan naar iets, iets wat je nu op dit moment nodig hebt. Je kan die op een stukje papier tekenen, of verven, maakt niet uit, met een felle kleur. Rood werkt heel goed. En dan kan je dat papiertje voor jou houden en dan focus je uw aandacht op die rune. En de naam van die rune – gelijk ik daarnet al een paar namen heb genoemd zoals Gebo en… nu ben ik de andere weer kwijt… Wunjo – dan ga je eigenlijk de naam van die rune gaan gebruiken als mantra.

Dus dan ga je met je ademhaling ga je die rune daaraan koppelen, je mag zelf kiezen hoe je dat doet. En dan na een tijdje, als je dat efkes hebt gedaan, terwijl je kijkt naar die rune die je hebt opgeschreven, ga je uw ogen sluiten en ga je proberen om die rune in je verbeelding naar voor te brengen. En je blijft u focussen op dat beeld, terwijl je verder met die ademhaling werkt met de naam van de rune te gebruiken als mantra.

Dat klinkt heel eenvoudig, maar da’s echt heel krachtig. Ik heb het nu al een paar keer gedaan, en ik krijg altijd een beetje kippenvel. Omdat, doordat dat beeld zo eenvoudig is, doordat dat teken zo simpel is, krijg je enorm veel focus en dat voelt heel krachtig aan. Terwijl als je gaat naar visualisaties bijvoorbeeld waarbij je een bepaald gevoel probeert op te roepen, dat kan ook echt wel goed werken, maar daarvoor moet je al een beetje meer verbeelding hebben, en da’s soms wat moeilijker. En dit is zo eenvoudig, zo toegankelijk, dat er heel veel kracht inzit. Dus ga dat eens uitproberen door te mediteren met een rune. En laat mij gerust weten wat je ervaren hebt, want ik ben heel benieuwd of jij dat ook zo aanvoelt.

[0:46:04]

Een andere manier is zoals tarotkaarten, dus dat je eigenlijk runen gaat gaan tekenen op stukjes hout, of op keitjes, of op kristallen. En dat je ze in een potje doet, en dan stel je je vraag en dan ga je een bepaalde rune uit het potje halen en kijken wat je krijgt. Je kan daar runen ook bij bepaalde omgekeerd lezen, dat betekent dan de negatieve kant ervan. Die staan ook omschreven in het overzichtje dat je kan downloaden op onze website.

Er zijn maar 24 van die stenen, wat in tegenstelling tot de 78 tarotkaarten een pak makkelijker is, een pak toegankelijker is. Ook het feit van die rune zo simpel voorgesteld te hebben, maakt het ook veel makkelijker om dat te leren. Dus ik kan het echt wel iedereen aanraden die graag meer inzichten wil krijgen maar het echt niet ziet zitten om heel het tarotdeck te leren, is dit echt wel veel toegankelijker. En ik blijf erbij: je krijgt diepere inzichten puur gebaseerd op uzelf, gewoon omdat je minder afgeleid wordt door tekeningen en door het visuele aspect. Dus dat is ook een manier.

Deze is mijn absolute favoriet. Voor wie christelijk opgevoed is, kent dat wel: de priester die in de lucht een kruisteken maakt om zijn volgelingen te zegenen. Je voelt mij al een beetje komen vermoed ik, dat gebruik is eigenlijk niet christelijk, da’s een keltisch gebruik die ze niet wegkregen. Dus hadden ze dan maar zoiets van ja: “Dan nemen we het maar over.” Want wat kun je nu gaan doen?

Je kunt die runen ook gaan uitbeelden met handgebaren. Da’s iets wat heel vaak gedaan werd om… bijvoorbeeld iemand te gaan beschermen, of te zegenen, of een bepaalde energie over te brengen naar iemand of naar uzelf toe. Dus de manier waarop je dat doet is eigenlijk gewoon met je rechterwijsvinger de rune gaan tekenen in de lucht, of op jezelf. Ik vind dat gewoon een ontzettend leuk idee om bijvoorbeeld runen op iemand anders te gaan teken. Hoeft niet letterlijk te gaan tekenen zijn, maar gewoon met je vinger die beweging van die rune te gaan maken, uiteraard altijd eerst de toestemming vragen.

[0:48:38]

Kan bij een geliefde zijn, bij om het even wie. Maar ik vind het ook leuk om dat bijvoorbeeld bij kinderen te gaan doen. Dat je vraagt of dat ze bescherming willen, of dat ze iets anders willen ofzo, zich een beetje zelfzekerder voelen ofzo. Dat je dan bijvoorbeeld een rune met uw vinger op een handje kan tekenen ofzo. Dus ik vind dat een hele leuke manier om met runen bezig te zijn. Natuurlijk, dat gaat misschien in het begin een beetje vreemd aanvoelen, maar na een tijdje kan je dat echt wel op heel veel manieren gaan gebruiken.

Je moet natuurlijk eerst wel een klein beetje weten welke rune, hoe ze eruit zien, waar dat ze voor staan. Maar dat gaat redelijk vlot gaan, dus ik zou zeggen, ga er zeker mee experimenteren. Als je bijvoorbeeld een ritueel doet in openlucht en je kan op de grond in de aarde runen tekenen, dan kan dat ook heel leuk zijn om de cirkel te beschermen waardat je je in bevindt, om die energie te gaan oproepen terwijl dat je je ritueel doet.

En ten slotte, de laatste is de talisman. Iedereen weet wel wat een talisman is, basically ga je daarbij een rune gaan kerven of tekenen op een item en daarmee ga je dat item die kracht geven. Een beetje zoals we kristallen hebben die inherent een bepaalde kracht of energie hebben, gaan we ervoor zorgen dat dat runeteken eigenlijk dan nog eens extra gaat gaan geven, of een object die nog geen energie heeft, dat je die energie daaraan toe-eigent. Het leuke daarbij is – want meestal bij een talisman, dan denken we aan een ketting ofzo, daar hebben we niet superveel plaats – is het idee van runen te gaan binden.

Wat betekent dat? Dat je eigenlijk als je bijvoorbeeld, zoals ik al zei, die drievoud… drie runen eruit haalt, dat je die bepaalde energie wil gaan combineren. Dan leg je die runen gewoon op elkaar, en dat vormt dan het volledige teken. Dus je kan ze enerzijds op elkaar leggen om te gaan combineren, anderzijds kan je ze met elkaar met lijntjes gaan verbinden op contactpunten, waardoor het eigenlijk een geheel vormt en die rune eigenlijk gaat samensmelten.

Je hebt bijvoorbeeld die waarbij je dat doet om geluk te wensen, of voor een goed huwelijk enzo. Da’s ook iets heel leuk om mee te spelen, om leuke vormen mee te maken, om iets creatief mee te gaan doen. 

[Afsluiting]

[0:51:29]

Voilà, dat waren zo wat mijn tips om aan de slag te gaan met runen.

(Outromuziek)

Ik hoop dat ik mijn enthousiasme heb kunnen overbrengen, ik hoop dat jullie geprikkeld zijn om er zelf mee aan de slag te gaan. Zoals ik al zei, je kan het volledige overzicht van de vierentwintig runen van de oude Futhark downloaden op onze website. En dan ben ik heel benieuwd om te horen wat jullie ermee gaan aanvangen. Bedankt voor het luisteren, en tot de volgende.

[0:52:05]

About Post Author