Skip to content

Volle manen danken hun namen aan oude culturen en gebruiken. Native Americans gaven namen aan manen, in relatie met een natuurevenement of een natuureigenschap die op hetzelfde moment plaatsvond. De volle maan van 2 september wordt daardoor The Full Corn Moon genoemd. 

In de meeste jaren draagt de volle maan van september het plaatje “Harvest Moon”. Deze naam wordt gegeven aan de volle maan die het dichtste bij de september equinox (22 september) ligt, de dag waarop de astronomische herfst zijn intrede doet. 

Dit jaar valt de Harvest Moon echter op 1 oktober, waardoor de volle maan van 2 september wordt genoemd naar het gewas dat op dit moment het frequentste geoogst wordt; maïs. 

Wist-je-datje:

Native Americans hadden vaak verschillende namen voor de Corn Moon.
Ze noemden de Lakota Sioux deze maan de “Moon When the Plums Are Scarlet”, de Omaha zeiden “Moon When the Deer Paw the Earth” en de Sioux gebruikten dan weer “Moon When the Calves Grow Hair”. 

Volgende volle maan: 1 oktober – Full Harvest Moon 

About Post Author