Skip to content

Ikzelf kende de term ‘New Age’ wel al, maar ik heb er nooit iets over opgezocht of over gelezen. Tot enkele maanden terug mijn papa hier kort over sprak. Hij heeft dit als twintiger/dertiger namelijk van heel dichtbij zien opkomen. Maar hoe is deze beweging nu eigenlijk ontstaan, waarom en wat typeert het? Ik besloot om hier wat research over te doen en er een artikel over te schrijven. 

Ikzelf kwam tot de conclusie dat de New Age beweging – in mijn ogen – meer een religie is dan een beweging. Want er zitten sterke verwachten en verlangens in hun overtuigingen: iedereen moet zich keren tot hun levensstijl, alleen dan worden we met elkaar verenigd en is er vrede. Ondanks dat ik zelf heel wat spiritualiteit, dat terug te vinden is in de normen en waarden van de New Age beweging, toepas in mijn leven, is dit iets waar ikzelf niet achter sta. Ik geloof dat het enige wat ons allemaal kan verenigen, liefde, vertrouwen, respect en wederzijds begrip is. Meer hebben we niet nodig, toch? Maar alsnog zette deze beweging en zijn overtuigingen me wel verder aan het denken.

Het Christendom en Watermantijdperk

De New Age beweging zou vele onderverdelingen kennen, maar is in het algemeen een verzameling van Oosters-geïnspireerde metafysische denksystemen, theologieën, reddingsleer, etc. Maar de New Age beweging zelf is Westers. De beweging zou verschillende wortels kennen. Zo is één van de wortels het strenge, onderdrukkende christendom uit de vorige eeuwen. Men wou hier uitbreken, zoekend naar vrijheid en spiritualiteit. New-Agers vinden dat je niets met zekerheid kan weten: ze zijn niet zeker dat er één God is, of één bemiddelaar tussen God en de mens (Jezus Christus). 

De aanhangers zouden sinds de jaren ’70 uitkijken naar de komst van een nieuw tijdperk van licht en liefde dat hen voorbereidt om te werken aan een eigen spirituele groei. De beweging zou dus ook ontstaan zijn om zich voor te bereiden op het Watermantijdperk. Hier even een korte uitleg over: met de komst van Christus brak het Vissentijdperk aan. In dit tijdperk, volgens astrologen, lag de klemtoon op idealisme, gezag en toewijding aan een zaak. Vandaar al de oorlogen en godsdienstvervolgingen, maar ook grote wetenschappelijke vooruitgangen. Momenteel bevinden we ons in de overgang van het Vissen – naar het Watermantijdperk. Het Watermantijdperk wordt ook wel gezien als een nieuwe ‘Verlichting’. Want wanneer die intreedt, zou het niet meer nodig zijn om godsdienstige en nationale belangen na te streven en hiervoor te vechten. Want alles is één met elkaar, alles moet in een rustige, maar vloeiende stroom in harmonie met elkaar samengebracht worden. De donkere en stormachtige nacht van Vissen is bijna voorbij en licht van nieuwigheden en eenheden breekt door. 

Kenmerken en overtuigingen

Zoals je in de inleiding kon lezen, kwam deze beweging op in het laatste kwart van de 20e eeuw, maar de oorsprong ervan ontstond al vele eeuwen ervoor. Maar waarom kwamen ze hier pas echt mee naar buiten op het einde van de vorige eeuw? Omdat het algemene denkklimaat van de mens, onder invloed van het liberalisme, socialisme en humanisme, duidelijk veranderde. 

Dus wat is dan de doelstelling van een New-Ager precies? Hij wil alle godsdiensten in een alliantie van wereldgodsdiensten met elkaar verbinden, verenigen. Dit alles zou moeten samengaat met evolutie, reïncarnatie, metafysica, astrologie, pantheïsme enzovoort. Alleen op die manier zou er eensgezindheid in de wereld geschapen kunnen worden en kan iedereen leven volgens dezelfde beginselen. 

Over het algemeen gaan New-Agers uit van een holistisch mens – en wereldbeeld. Daarbij geloven ze in persoonlijke ontwikkeling en dat de mensheid dus een nieuw tijdperk ingaat. Ze hechten waarde aan een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en oorzaken. Deze beweging is monistisch: achter de wereld hoe wij die zien, ligt één universele werkelijkheid waar de mens deel van uitmaakt en zich bewust van kan worden.

Zij geloven ook heel erg dat de goede en kwade krachten in de mens met elkaar verbonden moeten worden om tot een groter ‘geheel’ te komen. Dit zou enkel en alleen waargemaakt kunnen worden door aan persoonlijke ontwikkeling te doen, want dit zorgt voor inzichten en bevrijding. Want alleen op die manier zou je je kunnen verbinden met hogere krachten. Het grote geheel bevat ook de eenheid met de natuur, want de mens maakt hier deel van uit. 

Ben je geprikkeld en nieuwsgierig naar meer? Er zijn genoeg boeken over dit onderwerp te vinden! Omdat er zodanig veel boeken over deze beweging bestaan, is het moeilijk om er enkele aan te raden. Zoek gerust zelf online op welke jou zouden interesseren.

About Post Author